Navodila so namenjene tudi kandidatom, ki bodo v okviru splošne mature opravljali dodatni maturitetni izpit – 5. predmet.

Pisni izpiti na splošni maturi se začnejo v soboto, 28. 5. 2022 z izpitom iz angleščine, in zaključijo v sredo, 8. 6. 2022 z izpitom iz zgodovine.

Izpiti bodo potekali v naslednjih dneh:

 • 28. 5. 2022 angleščina
 • 30. 5. 2022 : slovenščina (2. pola)
 • 1. 6. 2022: fizika
 • 3. 6. 2022: računalništvo
 • 4. 6. 2022: matematika
 • 7. 6. 2022: nemščina
 • 8. 6. 2022: zgodovina

 

Vsi pisni izpiti bodo potekali na Gosposvetski 9 v N etaži s pričetkom ob 9.00.

 • Če v času opravljanja mature kandidat zboli, o tem takoj obvesti tajnico splošne mature po telefonu (02 234 19 33) oz. el. pošti (). V roku 24 ur pa na šolo po el. pošti ali priporočeno po klasični pošti, pošlje ustrezna dokazila (zdravniško potrdilo) o nezmožnosti opravljanja mature. Priloži tudi prošnjo o možnosti opravljanja mature v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj. Prošnjo naslovi na ŠMK SM.
 • V primeru karantene je potrebno opravite test PCR in tajnici SM posredovati potrdilo o opravljenem testu. V primeru negativnega izida, kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita. Izpit opravlja v posebnem prostoru.

Za kandidate v času mature velja naslednji hišni red:

 • Razpored kandidatov po izpitnih prostorih za pisne izpite bo objavljen na dan izpita ob vstopu v avlo šole na Gosposvetski na notranji strani steklenih površin levo in desno od vhodnih vrat, sedežni red pa bo izobešen ob vhodu v izpitni prostor oz. na vratih učilnic.
 • Vstop v izpitni prostor bo možen od 8.30 dalje. Kandidati morajo biti v prostoru vsaj 15 minut pred začetkom izpita.
 • Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj dokument pogleda.
 • Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.
 • Kandidati prinesejo s seboj v izpitni prostor:
  – dovoljene pripomočke za posamezni predmet (pri tujem jeziku uporabljajo
  svoje slovarje),
  – osebni dokument,
  – pisalo in rezervno pisalo,
  – steklenico s pitno vodo

Rezervnih pisal in slovarjev šola ne bo omogočala.

 • Vnašanje telefonov in pametnih ur v izpitni prostor je prepovedano. Možnosti odlaganja telefonov v poseben prostor ne bo.
 • Ustni izpiti se začnejo v ponedeljek, 14. 6. 2022, končajo pa 22. 6. 2022.

Razporedi bodo objavljeni v torek, 31. 5. 2022 na notranji strani steklenih površin na levi in desni strani na vhodu v šolo. Razredniki bodo dijakom na njihove šolske elektronske naslove dne 31. 5. 2022 poslali razporede za ustne izpite.
Občanom razporede ustnih izpitov na SM na elektronske naslove, ki so jih navedli na prijavah k maturi, posreduje tajnica splošne mature.

 • Komisije za ustne izpite bodo v spomladanskem roku SM 2022 sestavljene iz dveh učiteljev, izjemoma trije (v primeru izpraševalca na daljavo, če je ta v karanteni).
 • Kandidat se pri izbiri izpitnega listka le-tega ne dotakne, dokler izpitni komisiji ne potrdi njegove izbire (enkrat lahko izpitni listek tudi zamenja).
 • Seznanitev kandidatov z rezultati splošne mature in dodatnega maturitetnega izpita bo 11. 7. 2022 v prostorih šole.

Natančen čas in prostor bo objavljen na spletnih straneh šole, in sicer do 5. 7. 2022.

Neuspešni kandidati imajo ta dan tudi možnost prijave na jesenski izpitni rok. Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku mature je 12. 7. 2022.
Kandidati, ki na dan 24. 5. 2022 ne bodo izpolnjevali pogojev za pristop k spomladanskemu roku splošne mature, se morajo odjaviti od mature. Potrdilo o odjavi je pogoj za povračilo stroškov mature. (velja za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka in opravljajo maturo kot občani).

 

Veliko uspeha na maturi!

Tajnica SM: Nataša Hauptman, prof.