Vse dijake zaključnih oddelkov, ki ste si izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, prosim, da jih do 23. 5. 2022 vrnete v šolsko knjižnico.

Vrnite tudi gradivo, ki ste si ga izposodili za domače branje, referate, seminarske…

Če morda kaj od izposojenega potrebujete še za maturo ali zaključni izpit, vrnite to takoj po opravljenih obveznostih.

 

Pripravila: Anastazija Brkljačič                                                                     Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.