3. LETNIKI SSI IN TG ter 1. LETNIKI PTI

Dijaki 3. letnikov SSI in TG ter dijaki 1. letnika PTI se bodo v petek, 20. 5. 2022, ob 8:40, potegovali na prireditvi predaje ključa. Prireditev bo potekala v šolski telovadnici.

Vsi dijaki se skupaj s profesorjem, ki vas poučuje 2. šolsko uro (7:50 – 8:35) ob 8:40 odpravite v šolsko telovadnico. Profesorji, ki po urniku nadalje nimajo pouka so spremljevalci na prireditvi.

Dijaki tretjih letnikov SSI (3.at, 3.bt, 3.ar, 3.br, 3.cr) TG (3.ag) ter 1.d in 1.e oddelka pripravijo šestčlanske (6) ekipe, ki se bodo potegovale za šolski ključ.

Predajo ključa organizira lanski zmagovalec 2.D oddelek pod mentorstvom razrednika ter v sodelovanju z dijaško skupnostjo.

 

Po končani prireditvi se pouk nadaljuje po urniku.

 

Pripravili: Aleš Bezjak, Bojan Skok in Borut Breščak                                                                            Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.