Javni natečaj je namenjen kandidatom za vojake, srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov za poklicno delo v Slovenski vojski za šolsko leto 2022/23, ki bodo štipendijo prejemali od vključno prvega letnika
dalje.

Štipendije bodo prioritetno podelili za programe tehničnih smeri: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, informatika, telekomunikacije, gradbeništvo, promet, pomorstvo, kemija, mehatronika, zdravstvo ter za poklic avtoserviserja, avtoelektrikarja, avtoličarja in kuharja.

Prijava za pridobitev štipendije se posreduje v pisni obliki in obsega:
1. prijavnico za pridobitev štipendije;
2. dokazilo kandidata o vpisu v tekoči letnik izobraževanja (za šolsko leto 2021/22);
3. dokazilo kandidata o učnem uspehu; (spričevalo zadnjega zaključenega razreda
osnovne šole ali zaključenega letnika srednjega, oziroma poklicnega izobraževanja);
4. soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja;
5. izjavi, da kandidat nima dvojnega državljanstva in da je seznanjen, da z dnem zaposlitve
v Slovenski vojski ne bo smel biti član nobene politične stranke.

Prijavo lahko pošljete do vključno 4. novembra 2022 preko aplikacije za oddajo e-prijav na spletni strani www.postanivojak.si ali na upravo za obrambo na območju vašega stalnega
prebivališča, kjer vam bodo nudili tudi pomoč in dodatne informacije.

Javni natečaj je objavljen na internetu oziroma na spletnih straneh: www.postanivojak.si,
www.slovenskavojska.si, www.mo.gov.si, www.mors.si in www.sklad-kadri.si.

Več informacij v spodnji prilogi.

Javni natečaj – vojaki   

 

Javni natečaj za častnike in višje vojaške uslužbence je namenjen študentom 1. bolonjske stopnje za naslednje smeri izobrazbe: medicina, zdravstvena nega, računalništvo in informatika, strojništvo (letalstvo, letalski inženir, ladijsko strojništvo, strojništvo), elektrotehnika, pomorstvo in promet (navtika), kemija, kemijska tehnologija, mikrobiologija in obramboslovje.

 Javni natečaj – častniki in VVU 

 

Pripravila: Marina Kaučič, svetovalna delavka                                                                 Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec