Izobraževanje v elektro stroki poteka po starem in novem predmetniku; tisti, ki so bili vpisani v stare programe (pred šolskim letom 2021/2022), imajo pravico le-te zaključiti do:

  • 31. 8. 2023 PTI-elektrotehnik;
  • 31. 8. 2024 SPI-elektrikar;
  • 31. 8. 2025 SSI-elektrotehnik.

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorico izrednega izobraževanja.