Zaradi odpovedi izvajalca, interesne dejavnosti za 1. letnike SSI programov, predvidene za 16. 3. 2022 odpadejo.

Pouk bo potekal po urniku.

 

Pripravila:                                                                                        Ravnateljica:

Lara Metka Petek                                                                                       Irena Srša Žnidarič