Dijaki 1. letnika SPI imate dne 15. 3. 2022 naravoslovne dejavnosti po lastni izbiri. Odločite se lahko za ogled botaničnega vrta, akvarija, živalskega vrta ali kaj drugega. Dijaki prinesete razredniku potrdila za 4 šolske ure dejavnosti do 20. 4. 2022.
Dijaki 2. letnika SPI imate dne 15. 3. 2022 kulturne dejavnosti po lastni izbiri. Odločite se lahko za ogled kino predstave, gledališke predstave, ali kaj drugega. Dijaki prinesete razredniku potrdila za 3 šolske ure dejavnosti do 20. 4. 2022.
Dne 15. 3. 2022 imate dijaki 2. in 3. letnika SSI dan za prosto izbiro ID (razen 2.ar in 2.cr). Dijaki prinesete

razredniku potrdila za 6 šolskih ur dejavnosti do 20. 4. 2022 (tudi 2.ar in 2.cr).

Dijaki 2. ar in 2.cr boste imeli dan za izbirne ID v maju.

Dijaki 4. letnika SSI morate do 20. 4. 2022 oddati potrdila o izbirnih dejavnostih ob pouku (44 šolskih ur).
Dne 30. 5. 2022 in 9. 6. 2022 imate dijaki 1. letnika SSI dan za prosto izbiro ID izven šole. Dijaki prinesete

razredniku potrdila za 6 šolskih ur dejavnosti do 20. 4. 2022.

Dne 30. 5. 2022 imate dijaki 1. letnika PTI dan za prosto izbiro ID izven šole. Dijaki prinesete razredniku potrdila za 6 šolskih ur dejavnosti do 20. 4. 2022.
Dijaki 1. in 2. letnika tehniške gimnazije imate proste dneve za izbirne dejavnosti v juniju. Dijaki

prinesete razredniku potrdila za 6 šolskih dejavnosti izven šole do 20. 5. 2022.

Prosta izbira so lahko naslednje vsebine:

·         glasbena šola,

·         organizirani športni in plesni treningi,

·         maturantski ples,

·         aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,

·         tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,

·         aktivna udeležba v šolskem krožku,

·         gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,

·         raziskovalna naloga,

·         tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov),

·         delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,

·         tekmovanja v znanju,

·         organizirano prostovoljno socialno delo,

·         sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.),

·         druge vsebine po presoji šole,

·         organizirano dopolnilno izobraževanje izven pouka (Samo za SPI in SSI. Pri OIV v gimnaziji je izrecno navedeno, da dopolnilno izobraževanje ne sme biti del OIV.)

 

Razredniki dejavnosti vpišejo »ročno« v eAsistenta, vendar največ do navedenega števila v tej okrožnici. Potrdila hranijo razredniki do 31.8. 2023 (eno leto po preteku veljavnosti).

Dijak mora opraviti predpisano število ur. Izostane lahko pri 20% ur, vendar samo, če je izostal iz opravičenih razlogov. V seznamu OIV/ID so navedene alternativne oblike izvedbe dejavnosti, če je bil dijak odsoten. Z izbirnimi dejavnostmi dijak ne more nadomesti obveznih (razen, če tega nima navedenega v prilagoditvah v eAsistentu).

Pripravil:

Borut Breščak

Ravnateljica:

Irena Srša Žnidarič, spec.