Zaradi odpovedi izvajalca, interesne dejavnosti »E-odpadki« za dijake 1. letnikov SSI programov ter tehniške gimnazije, predvidene za 20. 1. 2022 in 21. 1. 2022 odpadejo.

Pouk bo potekal po urniku.

Pripravila:                                                                                                               Ravnateljica:
Lara Jug                                                                                                                 Irena Srša Žnidarič