Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja v šolskem letu 2021/2022

V sredo, 8. decembra 2021 med 13.30 in 14.30 bo, v učilnici L8, potekalo šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja.

Tekmovanje poteka na šolski ravni, kjer je možno osvojiti bronasto priznanje in se kvalificirati za nastop na državni ravni, kjer je možno doseči srebrno ali zlato priznanje. Tekmovanje organizira Društvo Matematikov Fizikov in Astronomov Slovenije. Vse razpisne pogoje in pravila najdete na njihovi spletni strani: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/As/.

Vsak tekmovalec mora izpolniti pisno soglasje za javno objavo dosežkov, ki obsega: ime, priimek, spol, datum rojstva, letnik, ki ga obiskuje in podpis zakonitega zastopnika. Prijavnino organizatorju poravna šola.

Tekmovalci se najkasneje do torka, 7. 12. 2021, prijavite po elektronski pošti: , kjer tudi dobite vse nadaljnje informacije

 

Vodja dejavnosti: Nataša Petelin