Dijaki, ki se zaradi karantene niso udeležili dejavnosti, jo imajo v petek, 26. 11. 2021.

Dejavnosti imate v učilnici. Pred pričetkom dejavnosti se testirate.

Knjižnično informacijsko znanje za 1.ar 

Oddelek Datum Ura Učilnica Izvajalec
1.ar 26. 11. 2021 7.15 KNJIŽNICA Brkljačič

 

Pripravil:                                                                               Ravnateljica:

Borut Breščak                                                                     Irena Srša Žnidarič, spec.