Dijaki, ki se zaradi karantene niso udeležili dejavnosti, jo imajo v sredo, 24. 11. 2021. Dejavnosti imate v učilnici. Pred pričetkom dejavnosti se testirate.

 

FESTIVAL ENIMATION za 1.dr in 2.at 

Oddelek Datum Ura Učilnica Spremljevalec/ka Rezerva
1.dr 24. 11. 2021 7.15 E08 Sternad Cizl
2.at 24. 11. 2021 7.17 C02 Fugina Korošec

 

ŠE VOZIM, A NE HODIM za 1.br in 2.ag

Oddelek Datum Ura Učilnica Spremljevalka Rezerva Tehnika
1.br 24. 11. 2021 7.00 E06 Rehberger Visočnik Krajnčan
2.ag 24. 11. 2021 7.00 L03 Stergar Marčič Najžar Krajnčan

 

 

Pripravil:                                                                               Ravnateljica:

Borut Breščak                                                                     Irena Srša Žnidarič, spec.