PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV IN PREVERJANJE PCT POGOJA ZA DIJAKE OD 17. 11. 2021

  

Cilj: zmanjšati prenos okužb in števila okuženih in posledično težko obolelih ter zagotoviti varno okolje za vse, tudi starejše, manj zdrave in slabše odporne.

Dijak mora prvo uro pouka v šoli (v učilnici, telovadnici…) v ponedeljek, sredo in petek dokazati izpolnjevanje PCT pogoja. Če navedene dni ni v šoli bo preverjanje pogojev opravil v torek in četrtek.

Če dijak ne izpolnjuje PCT pogoja, se ne sme zadrževati v šolskih prostorih.

Dijak, ki ne dovoli preverjanja PCT statusa, mora zapustiti šolski prostor in se ga s sklepom ravnateljice o prepovedi prisotnosti pri pouku napoti domov.

Učitelj vpiše v dnevnik e-Asistenta, da je bilo v času njegove šolske ure izvedeno preverjanje PCT pogoja.

Dijak pooblaščenemu učitelju s strani ravnateljice pokaže potrdilo za pogoj P ali C v fizični ali elektronski obliki. Veljavnost potrdil za cepljenost z enim odmerkom ali prebolevnost je 6 mesecev.

Če dijak potrdila nima ali ga ne želi pokazati, se obvezno samotestira s HAG testom, ki jih z zdravstveno izkaznico brezplačno dobi v lekarni in prinese s seboj v šolo.

Učitelj je med samotestiranjem dijakov navzoč. Dijak mu pokaže rezultat testa.

Dijaki nosijo pravilno nameščene čez usta in nos kirurške ali FFP2 maske, razen za trenutek odvzema brisa. V tem času je zračenje prostora obvezno.

Porabljen material dijaki odvržejo v posebno vrečko in reditelj ali eden od testiranih vrečko odnese v A oz. K hodnik v keson pripravljen za odpadke.

Šola o izpolnjevanju PCT pogoja za dijake ne vodi nobene evidence, dijak jo vodi sam. Nadzor nad izvajanjem ukrepa izvaja Inšpektorat za šolstvo in Inšpektorat za zdravje.

V primeru pozitivnega HAG testa dijak pokliče starše in v ločenem prostoru (v B2 oz. hišniškem stanovanju) počaka, da ga odpeljejo. Nato o pozitivnem HAG testu seznani svojega osebnega zdravnika, ki mu določi PCR testiranje. V vmesnem času je v samoizolaciji. Če je PCR test pozitiven, dobi odločbo o karanteni, ki jo izda NIJZ. Starši razrednika obvestijo o rezultatu PCR testa.

 

Protokol se uporablja od 17. 11. 2021 do preklica.                          Ravnateljica SERŠ Maribor: Irena Srša Žnidarič, spec.

 

PROTOKOL – POGOJI PCT