Spoštovani dijaki!

Seznanjamo vas z novim varnostnim načrtom Covid-19.

varnostni načrt

 

COVID 19 – varnostni načrt SERŠ 17. 11. 2021

 • V šolo smete priti samo zdravi (brez vročine, znakov prehlada, kašljanja ipd.), z masko (dijaki s svojo masko) in si ob vstopu obvezno razkužite roke.
 • Dijaki morate masko nositi ves čas.
 • V šoli se lahko zadržujete samo v času pouka, starši pa po dogovoru in na povabilo.
 • Dijaki uporabljajte glavno stopnišče.
 • Dijaki po urniku vstopajte samo v svojo učilnico na točno določen prostor.
 • Hodite po desni strani hodnika desno ob pregradi.
 • Uporabljajte sanitarije samo v hodniku, kjer je učilnica.
 • Prostori se temeljito zračijo najmanj vsako uro.
 • Kjer so nastavljena razkužila, jih uporabljajte. Prednost ima umivanje rok v učilnicah, jedilnici in v sanitarijah (topla voda, milo, papirnate brisače), ki je zadosten higienski ukrep.
 • Roke si razkužujte v učilnicah prakse in računalniških učilnicah.
 • Tuširanje v šolskem fitnesu in telovadnici ni dovoljeno.
 • Upoštevajte pravila higiene kašlja. Ne dotikajte se obraza.
 • Dijaki hodite na 1,5 m Posedanje na hodnikih ni dovoljeno.
 • Na zunanjih površinah šole bodite na 1,5 m Če tega ni mogoče zagotoviti, je potrebno uporabiti masko.
 • Dijaki v glavnem odmoru malicajte v jedilnici, v učilnici ali zunaj šole.
 • V avli, hodnikih in sanitarijah so varnostno higienski opozorilni plakati.
 • Vidno bolne bomo izolirali in napotili domov v spremstvu staršev. Izolacijski prostor bo B2 in prazno hišniško stanovanje. Kontaktirate z osebnim zdravnikom in se držite njegovih navodil, morebitne odločbe o karanteni ali izolacije. NIJZ o ugotovljeni okužbi obvesti šolo ter izvede epidemiološko preiskavo in določi ukrepe.
 • Polnilcev telefona ni dovoljeno uporabljati.
 • Vedite se odgovorno v skladu s splošnimi navodili NIJZ in navodili šole.
 • Samotestiranje dijakov, ki nimajo pogoja P ali C, je od 17. 11. 2021 obvezno in se izvaja v šoli trikrat na teden.

 

Dijaki lahko v šolo prinesejo:

 • šolske potrebščine (svoje učbenike, zvezke, pisala, orodje za praktični pouk, lahko svojo tipkovnico, opremo za pouk ŠVZ, vse po navodilih učiteljev),
 • dodatna oblačila (zračenje),
 • malico,
 • plastenko vode,
 • vrečko za uporabljeno masko,
 • ne nevarne osebne predmete,
 • učbenike iz učbeniškega sklada za vračilo (učbenike vračajo na določen dan – okrožnica na spletni strani, ob določeni uri, največ po dva). V Šolsko knjižnico vstopajte z zaščitno Pred vstopom si razkužite roke.

 

Ta navodila bomo ob spremenjenih okoliščinah tudi spremenili ali dopolnili.

Maribor, 15. 11. 2021                            ravnateljica: Irena Srša Žnidarič