Prestavljene dejavnosti boste imeli v naslednjih terminih:

oddelek dejavnost izvajalec dan ura učilnica
1.cr Književna znanja Anastazija Brkljačič torek, 16.11. 6.-8. knjižnica
1.dr Književna znanja Anastazija Brkljačič petek, 12.11. 6.-8. knjižnica
1.dr Metodologije

raziskovalnega dela

Gregor Nikolić četrtek,

18.11.

6.-8. E08
1.at Književna znanja Anastazija Brkljačič torek, 16.11. 1.-3. knjižnica
1.bt Književna znanja Anastazija Brkljačič petek, 12.11. 1.-3. knjižnica

Če bi ID ponovne bile prestavljene, imate v tem času pouk po urniku.

V primeru opravičene odsotnosti, se za nadomestno dejavnost obrnite na izvajalca dejavnosti.

 

Pripravil:                                                                                           Ravnateljica:

Borut Breščak                                                                                 Irena Srša Žnidarič, spec.