Za 

Dijaki 1. letnika SSI (1.ar, 1.br, 1.cr, 1.dr, 1.at, 1.bt) in dijaki 2. letnika TG (2.ag) boste imeli v ponedeljek, 15. novembra 2021 interesne dejavnosti, oz. obvezne izbirne vsebine.

OPIS: Delavnice potekajo na iz osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah, ki skozi lastne izkušnje podajo neposredne informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih predpisov. Dijaki so tako iz prve roke pridobili informacije o pomenu prometne varnosti, vzrokih za nastanek prometnih nesreč ter možnih hudih posledicah prometnih nesreč. Namen delavnice je vplivati na izboljšanje prometne varnosti med mladimi ter na razbijanje stereotipa invalidnosti.

ZBOR: Zbor za vse dijake je v učilnici, v kateri imate ta dan pouk. Učitelj prevetri prisotnost in nato greste v telovadnico. Pred in po dejavnosti imate pouk po urniku.

1.dr, 1.at in 1.bt imajo pouk 4. uro. Odmor je 5. uro med 10.15 in 10.45.

oddelek zbor Spremljevalec Učilnica
1.dr 10.50 Primožič E08
1.at 10.50 Klajnšek M01
1.bt 10.50 Ferlež K03
Rezerva Dežman Kocbek Gašparič
  Hauptman Cizl  
1.ar 12.15 Lotrič C07
1.br 12.15 Rehberger M10
1.cr 12.15 Rupnik C08
2.ag 12.15 Stergar L03
Rezerva Šarman Milanovič Pušnik
    Koler Kozel

Za pripravo telovadnice so zadolženi Robert Novak, Aljaž Čurin, Boštjan Kozel.

Med predstavo se dostojno vedite. Uporaba telefonov ni dovoljena. Vodja dejavnosti je Monika Lovrenčič.

Udeležba je obvezna. V primeru opravičene odsotnosti, se za nadomestno dejavnost obrnite na Moniko Lovrenčič.

 

Pripravil:                                                                                            Ravnateljica:

Borut Breščak                                                                                   Irena Srša Žnidarič, spec.