Dijaki 2. letnika SSI in tehniške gimnazije boste imeli v torek, 16. novembra 2021 interesne dejavnosti. Ogledali si boste predstavo EYE-NET 2.0.

Zbor za vse dijake je v učilnici, od koder greste po evidentiranju prisotnosti v telovadnico.

Med predstavo se dostojno vedite. Uporaba telefonov ni dovoljena. Pred predstavo in po njej imate pouk po urniku.

Vodja dejavnosti je Barbara Gajšek. Udeležba je obvezna. V primeru opravičene odsotnosti, se za nadomestno dejavnost obrnite na Barbaro Gajšek.

 

Pripravila:                                                                                          Ravnateljica:

Barbara Gajšek                                                                                 Irena Srša Žnidarič, sec.

Borut Breščak