»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilna. Kompetenca opredeljuje znanje, spretnosti in odnose, ki so povezani z učenjem učenja (definicija Evropske komisije).

Dijaki 1. letnika SPI boste imeli ID v sledečih terminih v učilnici oddelka, v kateri imate ta dan pouk:

dandatumšolska uraoddelekučilnicaPredavatelj
      
torek2.11.5. in 6.1.apE06Simona Kolbl
sreda3.11.1. in 2.1.apC08Lara Jug
sreda10.11.1. in 2.1.apC08Irena Srša Žnidarič
      
torek9.11.5. in 6.1.bpN11Simona Kolbl
sreda3.11.1. in 2.1.bpM03Irena Srša Žnidarič
sreda11.11.1. in 2.1.bpM03Lara Jug

Udeležba je obvezna.

V primeru opravičene odsotnosti, se za nadomestno dejavnost obrnite na Laro Jug.

Pripravil:

Borut Breščak

Ravnateljica:

Irena Srša Žnidarič, spec.