DVIG MATURITETNIH SPRIČEVAL IN OBVESTIL O USPEHU NA SPLOŠNI MATURI 2021

Kandidate, ki so opravljali splošno maturo v jesenskem roku, obveščamo, da lahko maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na SM dvignejo v četrtek, 16. 9. 2021, med 11.00 in 12.00 uro pri tajnici SM v kabinetu M7 na Gosposvetski 9. Dvig maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu na splošni maturi bo kasneje možen le po predhodni najavi v času govorilnih ur pri tajnici splošne mature. Govorilne ure: vsako sredo od 10.15 – 11.00 v kabinetu M7 na Gosposvetski 9. Zaradi posebnih okoliščin (COVID 19 situacija) vas prosimo, da imate maske in upoštevate varnostno razdaljo. Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, morajo za dvig spričevala izpolnjevati PCT pogoj. Dijakom 4. letnikov status poteče 31. septembra.