Za urejanje subvencionirane vozovnice dijaki ne potrebujete ničesar s strani šole (npr. potrdila o vpisu, izpolnjenega obrazca). Vozovnice v celoti urejate pri izvajalcu prevoza.

MIZŠ je poslalo obvestilo, v katerem je opisan elektronski postopek urejanje subvencionirane vozovnice brez nepotrebnega obiska prodajnega mesta.

Obvestilo MIZŠ