Kandidate, ki so opravljali splošno maturo v spomladanskem roku, obveščamo, da bo podelitev maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu na SM 2021 v ponedeljek, 12. 7. 2021, v telovadnici šole. Obvestila o uspehu prejmejo tudi kandidati, ki so opravljali 5. predmet na splošni maturi. Neuspešni kandidati bodo obvestila o uspehu lahko dvignili med 11.00 in 12.00 pri tajnici SM v kabinetu M7 na Gosposvetski 9 (nad telovadnico).

– Dvig maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu na splošni maturi bo od 14. 7. do 16. 7. in od 10. 8. do 31. 8. 2021 možen v tajništvu šole v času uradnih ur med 10.00 in 12.00.

– 13. 7. lahko spričevala in obvestila dvignete pri tajnici SM med 8.00 – 10.00, v kabinetu M7 na Gosposvetski 9.

Kandidate naprošamo, da pri prevzemu spričevala upoštevajo varnostne ukrepe. Obvezno uporabljajo zaščitne maske, s seboj prinesejo tudi lastno pisalo.