1. Učitelji so do 7. 7. 2021 in od 16. 8. 2021 dosegljivi v času uradnih ur med 10.00 in 12.00.

Potrdila o vpisu in drugo dokumentacijo dijaki urejate pri razrednikih v času uradnih ur. Učitelji so v času uradnih ur dosegljivi v zbornicah razen ob dnevih, ko so razporejeni v izpitne komisije zato priporočamo, da se predhodno najavite učitelju na e-naslov.

 1. Uradne ure v tajništvu šole:

do 16. 7. 2021 in od 9. 8. do 31. 8. 2021 med 10.00 in 12.00.

 1. Tajniki poklicne mature, splošne mature in zaključnega izpita imajo uradne ure objavljene na spletni strani sers.si pod naslovom Matura in izpiti.
 • SPLOŠNA MATURA – Nataša Hauptman v M7 na Gosposvetski:

Uradne ure: 12. 7. 2021  med 11.00 in 12.00, 13. 7. 2021 med 8.00 in 10.00, od 17. 8. do 30. 8. 2021 med 10.00 in 11.00; telefon: 02 234 19 33; e-naslov: .

 • POKLICNA MATURA – Nataša Kralj v 101 (vezno stopnišče pri telovadnici):

Uradne ure: 28. 6. in 29. 6. 2021 med 10.00 in 11.00;  7. 7. 2021 med 8.00 in 9.00, od 16. 8. do 30. 8. 2021 med 10.00 in 11.00 ali po dogovoru po telefonu 02 234 19 30 oz. e-pošti: .

 • ZAKLJUČNI IZPIT – Suzana Rehberger v M6 na Gosposvetski:

Uradnih ure: od 28. 6. do 6. 7. 2021 in od 16. 8. do 31. 8. 2021 v ponedeljek in torek med 10.00 in 10.30, telefon 02 234 19 13, e-naslov: .

 1. Izobraževanje odraslih – Barbara Gajšek v B7 na Smetanovi:
 • od 7. 7. do 16. 8. 2021 uradnih ur ne bo;
 • od 17. 8. 2021 naprej do konca avgusta bodo uradne ure v ponedeljek, torek in sredo med 8.00 in 9.00;
 • potrdila o vpisu lahko od 7. 7. do 16. 7. 2021 in od 9. 8. do 16. 8. 2021 dvignete v tajništvu šole v času uradnih ur.
 1. Šolska knjižnica – Anastazija Brkljačič na Gosposvetski:

Uradne ure od 28. 6. do 7. 7. in od 16. 8. do 31. 8. 2021 med 8.00 in 12.00. Od 8. 7. do 15. 8. 2021 uradnih ur ni.

 1. Šolska prehrana – Lara Jug v M2 na Gosposvetski:

Uradne ure do 14. 7. in od 16. 8. 2021 dalje med 9.00 in 10.00, telefon: 02 234 19 31, e-naslov: .

V času med 19. 7. in 6. 8. 2021 je šola zaradi kolektivnega dopusta zaprta.

Potrdilo o vpisu

Vsak dijak je s spričevalom / obvestilom o uspehu prejel od razrednika tudi eno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. To potrdilo potrebujejo dijaki praviloma za študentski servis.

V skladu z navodili MIZŠ vas obveščamo, da dijaki potrdil o vpisu NE potrebujejo za:

 • subvencioniranih vozovnic (za avtobus, vlak),
 • urejanje zadev na Centrih za socialno delo (npr. štipendije, otroški dodatek),
 • urejanje zadev na ZZZS in ZPIZ,
 • štipendije, ki se urejajo v okviru Javnega sklada za štipendiranje (npr. Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice itd.).

Za navedene razloge potrdil o vpisu za prihodnje šolsko leto ne bomo izdajali. Če potrebujete potrdilo o vpisu za prihodnje šolsko leto iz kakšnega drugega utemeljenega razloga (npr. urejanje otroškega dodatka v tujini, občinske štipendije), pošljite razredniku po elektronski pošti sporočilo, da potrebujete potrdilo o vpisu in obvezno navedite razlog. Razrednik vam bo v primeru utemeljenega razloga posredoval potrdilo o vpisu.