Seznanitev kandidatov z rezultati poklicne mature bo v sredo, 7. 7. 2021, v etaži C z začetkom ob 10. uri po spodnjem razporedu.

Spričevala, obvestila in priloge k spričevalu lahko dvignete le osebno, saj morate podpisati zapisnik. V kolikor na ta dan spričeval ne boste prevzeli, bo to mogoče od 8. 7. naprej v tajništvu šole v času uradnih ur.

Opozorilo: Pri poklicni maturi elektronski vpogled v rezultate ni mogoč.

 

8. 7. je tudi zadnji rok za prijavo na jesenski rok PM, tako da bo ta možnost za neuspešne kandidate na voljo v učilnici C2, kjer boste lahko izpolnili in oddali prijavnice.