ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2021

ZADNJI ROK za prijavo k zimskemu roku poklicne mature  je petek, 3. 12. 2021. Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole). ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021 3. december (pet) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem izpitnem roku (prijavnica) 22. januar…

Jan Krček – zlato Cankarjevo priznanje

Dijak 2.letnika programa elektrikar, Jan Krček, je na državnem Cankarjevem tekmovanju iz slovenščine pod mentorstvom Milene Milanovič usvojil zlato Cankarjevo priznanje. Letos je potekalo na daljavo v soboto, 22. maja 2021, s pričetkom pisanja ob 10. uri. Pisal je o letošnjem Prešernovem nagrajencu Feriju Lainščku ter njegovih Mislicah in pesniški zbirki Ne. Najboljši v tem…