Vse dijake, ki ste si izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, prosim, da jih vrnete v šolsko knjižnico po spodaj navedenem urniku. Vrnite tudi gradivo, ki ste si ga izposodili za domače branje, referate, seminarske… Če morda kaj od izposojenega potrebujete še za popravne izpite, vrnite to takoj po opravljenih obveznostih.

URNIK VRAČIL:

17. 06. 2021
1.agod 7.30 do 8.30
1.arod 8.30 do 9.30
1.brod 10.00 do 11.00
1. crod 11.00 do 12.00
1.drod 12.00 do 13.00
18. 06. 2021
1. atod 7.30 do 8.30
1. btod 8.30 do 9.30
2. agod 10.00 do 11.00
2. arod 11.00 do 12.00
2. brod 12.00 do 13.00
21. 06. 2021
2. crod 7.30 do 8.30
2. atod 8.30 do 9.30
2. btod 10.00 do 11.00
2. apod 11.00 do 12.00
2. bpod 12.00 do 13.00
22. 06. 2021
2. cpod 7.30 do 8.30
3. agod 8.30 do 9.30
3. ar od 10.00 do 11.00
3. brod 11.00 do 12.00
3. cr od 12.00 do 13.00
23. 06. 2021
3. drod 7.30 do 8.30
3. atod 8.30 do 9.30
3. btod 10.00 do 11.00
1. dod 11.00 do 12.00
1. eod 12.00 do 13.00
24. 06. 2021
1. apod 10.00 do 11.00
1. bpod 12.00 do 13.00

 

Pripravila: Anastazija Brkljačič                                                                        

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.