Dogodki

V okviru interesnih dejavnosti so si dijaki prvega letnika srednjih strokovnih programov ogledali Lent in RTP Melje (stikalna postaja, ki je povezana z več daljnovodi tako prenosnega kot distribucijskega električnega omrežja).