Učenje učenja – ID za dijake 1.cr in 1.dr

»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega…

Športni dan – pohod

Za dijake 3. in 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja, 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja ter 2.bp smo za športni dan pripravili krajši pohod. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica. ODDELEK DATUM URA SPREMLJEVALEC SPREMLJEVALEC 1.d torek, 4. maj 10:00 Weinzerl Potisk 3.ar torek, 4. maj 10:00 Bezjak Kralj 3.cr torek, 4. maj…