Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je srednjim šolam posredovalo informacije in priporočila v zvezi z opravljanjem mature v spomladanskem izpitnem roku 2021.

Informacije in priporočila