Samotestiranje dijakov je začasno zadržano.

Čakamo na nova navodila MIZŠ