Informacije

Rokovnik – pomembni datumi Razpis za šolsko leto 2022/2023 Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole

 

Datumi vpisnega postopka 2022/2023

  • 4. 4. 2022 – sprejem prijav na srednji šoli (o načinu posredovanja prijav boste obveščeni s strani osnovne šole in bo odvisna od epidemioloških razmer)
  • 8. 4. 2022 do 16.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
  • 25. 4. 2022 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program (prenos prijav bo potekal elektronsko, podrobnejša navodila bodo 8. 4. 2022 objavljena na tem mestu)
  • 27. 5. 2022 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
  • med 16. 6. in 21. 6. 2022 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 27. 5. 2022 niso mogoča
  • 30. 6. 2022 do 9. ure – izvedba morebitnega 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

 

Vpis 2022/2023 – postopek in dokumentacija

V petek, 27. 5. 2022, bomo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Prvi krog poteka v skladu z rokovnikom MIZŠ  med 16. 6. in 21. 6. 2022, ko bodo kandidati po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
OBVESTILA:
Učence, ki spričevalo 9. razreda prejmete 16. 6. zvečer na valeti prosimo, da nam dokumentacijo po elektronski pošti pošljete 17. 6. do 12.00 oz. če nimate te možnosti, da nas pokličete na telefonsko številko navedeno v obvestilu, da se dogovorimo kdaj 17 6. bi nam dokumentacijo lahko osebno prinesli.
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:
Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)
MALICA:
Prijava na malico Preberi več MIZŠ nas je 10. 6. 2021 obvestilo, da bo v skladu s spremembo Zakona o šolski prehrani cena malice za šolsko leto 2021/22 znašala 2,73 EUR. Nova cena prične veljati s 1. 9. 2021.
OBRAZCI:
ORODJE:
Seznam potrebnega orodja in delovne opreme: PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)
STATUSI
Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.
PREDSTAVITEV PROGRAMOV