Rezultati 2. kroga – vpis v šol. leto 2022/23

Spodnja meja v 2. krogu:
 • računalnikar: 126
 • tehnik računalništva: 132/101
 • elektrotehnik: 112
 • elektrikar: 107
V 2. krogu smo zapolnili prosta mesta v vseh programih.  

Rezultati 1. kroga – vpis v šol. leto 2022/23

Spodnja meja za sprejem v 1. krogu v programih na SERŠ-u:
 • računalnikar: 111 točk
 • tehnik računalništva: 138 točk
  Dodatne informacije prejmete pri svetovalnih delavkah:
 • za programa tehniška gimnazija in elektrotehnik: Iris Vinko (),
 • za programa računalnikar in elektrikar: Lara Jug (),
 • za program tehnik računalništva: Marina Kaučič ().

 

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi Razpis za šolsko leto 2022/2023 Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole

 

Datumi vpisnega postopka 2022/2023

 • do 4. 4. 2022 – sprejem prijav na srednji šoli (način oddajanja prijav: kandidati sami pošljejo vpisnico priporočeno po pošti ali pošiljanje vpisnic organizira OŠ)
 • 8. 4. 2022 do 16.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 25. 4. 2022 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program (prenos prijav bo potekal elektronsko, podrobnejša navodila bodo 8. 4. 2022 objavljena na tem mestu)
 • do 27. 5. 2022 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 16. 6. in 21. 6. 2022 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 27. 5. 2022 niso mogoča
 • 30. 6. 2022 do 9. ure – izvedba morebitnega 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

 

Vpis 2022/2023 – postopek in dokumentacija

V petek, 27. 5. 2022, bomo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Prvi krog poteka v skladu z rokovnikom MIZŠ  med 16. 6. in 21. 6. 2022, ko bodo kandidati po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
OBVESTILA:
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:
Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)
MALICA:
Prijava na malico Preberi več
OBRAZCI:
ORODJE:
Seznam potrebnega orodja in delovne opreme: PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu. Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)
STATUSI
Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.
PREDSTAVITEV PROGRAMOV