Razpis za vpis 2023/2024

Program Št. razpisanih mest
Računalnikar26 (1 oddelek)
Elektrikar26 (1 oddelek)
Elektrotehnik56 (2 oddelka)
Tehnik računalništva112 (4 oddelki)
Tehniška gimnazija28 (1 oddelek)
 MIZŠ je 12. 1. 2023 na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis 2023/2024

Informacije

Rokovnik – pomembni datumiRazpis za šolsko leto 2023/2024Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole

 

Datumi vpisnega postopka 2023/2024

  • do 3. 4. 2023 – sprejem prijav na srednji šoli (način oddajanja prijav: kandidati sami pošljejo vpisnico priporočeno po pošti ali pošiljanje prijavnic organizira OŠ)
  • 7. 4. 2023 do 14.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
  • 24. 4. 2023 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program
  • do 29. 5. 2023 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
  • med 16. 6. in 21. 6. 2023 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 29. 5. 2023 niso mogoča
  • 23. 6. 2023 do 15. ure – prijava kandidatov za morebitni 2. krog izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)
  • 29. 6. 2023 ob 15.00 – objava rezultatov 2. kroga

 

Vpis 2022/2023 – postopek in dokumentacija

Omejitve vpis
  • krog: računalnikar 111 točk, tehnik računalništva 138 točk
  • 2. krog: računalnikar 126 točk, tehnik računalništva 132 točk / 101 iz NPZ, elektrotehnik 112, elektrikar 107
V petek, 27. 5. 2022, bomo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Prvi krog poteka v skladu z rokovnikom MIZŠ  med 16. 6. in 21. 6. 2022, ko bodo kandidati po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
OBVESTILA:
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:
Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)
MALICA:
Prijava na malico Preberi več
OBRAZCI:
ORODJE:
Seznam potrebnega orodja in delovne opreme: PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu. Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)
STATUSI
Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.
PREDSTAVITEV PROGRAMOV