Število prijavljenih kandidatov

V primeru spremembe števila prijav v času prenosa prijav, bomo le-te dnevno objavljali na tem mestu.
ProgramRazpisana mestaPrijavljeni - 22. 4. 2021
Elektrikar2626
Računalnikar2635
Elektrotehnik5657
Tehnik računalništva112126
Tehniška gimnazija2826

 

Pojasnila in komentarji

 • Glede na presežek prijav predvidevamo, da bo MIZŠ podalo soglasje k omejitvi vpisa v programih računalnikar in tehnik računalništva.
 • Prenosi prijav več niso možni.
 • V skladu z rokovnikom boste najkasneje do 27. 5. 2021 domov po pošti prejeli dopis z informacijami o morebitni omejitvi vpisa v programu, na katerega ste prijavljeni, katero dokumentacijo nam morate posredovati, na kakšen način in do katerega datuma.
 • Nemščine zaradi premajhnega interesa v programih računalnikar, elektrikar, elektrotehnik in tehnik računalništva ne bomo izvajali.
 • Dodatne informacije prejmete pri Iris Vinko (), Maji Krajnc () in Lari Jug ().

 

Informacije

Rokovnik – pomembni datumi Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole Razpis za šolsko leto 2020/21

 

Datumi vpisnega postopka 2021/22

 • 2. 4. 2021 – sprejem prijav na srednji šoli (o načinu posredovanja prijav boste obveščeni s strani osnovne šole in bo odvisna od epidemioloških razmer)
 • 8. 4. 2021 do 16.00 – javna objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
 • 22. 4. 2021 – rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program (prenos prijav bo potekal elektronsko, podrobnejša navodila bodo 8. 4. 2021 objavljena na tem mestu)
 • 27. 5. 2021 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
 • med 16. 6. in 21. 6. 2021 – vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti; odstopanja od navedenega datuma v obvestilu, ki ga boste po pošti prejeli do 27. 5. 2021 niso mogoča
 • do 30. 6. 2021 – izvedba morebitnega 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

 

Vpis za PRETEKLO ŠOLSKO LETO (2020/21) – postopek in dokumentacija

V četrtek, 18. 6. 2020, smo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Prvi krog poteka med 30. 6. in 6. 7., ko bodo kandidati po pošti obveščeni o sprejemu oz. nesprejemu. Podatkov o sprejetih kandidatih po telefonu oz. e-pošti ne bomo posredovali.
OBVESTILA:
 • elektrikar
 • računalnikar
 • elektrotehnik
 • tehnik računalništva
 • tehniška gimnazija
UČBENIŠKI SKLAD IN UČNA GRADIVA:
 • učbeniški sklad – sporočilo za starše
 • komplet učbenikov in delovnih zvezkov po programih
Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)
MALICA:
Prijava na malico Preberi več
OBRAZCI:
 • obrazec za izvajanje postopka vpisa – za programe z omejitvijo vpisa: računalnikar, elektrikar, tehnik računalništva
ORODJE:
Seznam potrebnega orodja in delovne opreme: PONUDBE ORODJA RAZLIČNIH PONUDNIKOV, navedene po abecednem vrstnem redu – kandidati ne rabite kupiti orodja pri enem od spodaj naštetih ponudnikov. Orodje lahko kupite tudi drugje oz. uporabite orodje, ki ga imate doma, če ustreza specifikacijam na seznamu
 • CHIPTEHNIKA: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
 • ČIP: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
 • HTE: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
 • NANO ELEKTRONIKA: elektrikar/elektrotehnik, računalnikar
Kontaktna oseba: organizator praktičnega pouka Benjamin Vergles (, 02 234 19 21)
STATUSI
Učenci, ki ste imeli v OŠ Odločbo otroka s posebnimi potrebami si morate za srednjo šolo urediti novo odločbo.
PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Elektrikar Računalnikar Tehnik računalništva Elektrotehnik Tehniška gimnazija Tehnik računalništva – PTI