Vse dni imajo pouk v šoli dijaki zaključnih letnikov, dijaki nezaključnih letnikov imajo praviloma en teden pouk v šoli, drugi teden pouk na daljavo. Urnik tedensko prilagajamo. Dijaki upoštevajte urnik v eAsistentu in navodila razrednikov.

Maske so v šoli ves čas obvezne za dijake in vse zaposlene. V veljavi so še vedno vsa priporočila o varnostni razdalji, umivanju ali razkuževanju rok in zračenju šolskih učilnic.

Prosimo, da starši in ostali z vsemi zaposlenimi še naprej komunicirajo po elektronski pošti. Po telefonu je možna komunikacija z administrativnimi službami (tajništvo – 02/234 19 10) v času uradnih ur med 10.00 in 12.00.