Navodila kandidatom za opravljanje zaključnega izpita na zimskem izpitnem roku od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021.

Kandidat se pred začetkom opravljanja izpitov zaveže, da pride v šolo zdrav in upošteva navodila NIJZ. O morebitni okužbi v času izvajanja izpitov je dolžan takoj obvestiti šolo.

Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.

Kandidat prinese s seboj v izpitni prostor:

  • osebni dokument,
  • pisalo in rezervno pisalo,
  • masko,
  • steklenico s pitno vodo.