Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok poklicne mature 2021 je 30. marec 2021. 

Dijaki zaključnih letnikov oddajo prijavnico na šoli tajnici PM.

Občani pošljejo na šolo prijavnice in vsa dokazila (fotokopija zaključnega spričevala, plačilo stroškov PM) do 30. 3. 2021 po pošti, tajnici PM pa pošljejo sken prijave na e-naslov: