Dijaki boste, ločeno po oddelkih, sodelovali na ekskurziji po Mariboru.

Na primeru Maribora, boste dijaki pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve Maribor spoznali, kako so se človekove pravice kršile v  Mariboru v 20. stoletju. Sodelovali boste na vodeni delavnici v Muzeju, kjer boste dobili vpogled tudi v arhivske vire.

Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane so v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v različnih mednarodnih aktih, tudi konvencijah, lahko so in štejejo tudi za del same ustave neke državne ureditve. Podane pa so lahko tudi v posameznih zakonih.

Drug del bo sprehod po Mariboru, na katerem se boste ustavili na pomembnejših točkah, ki so povezane s kršenjem človekovih pravic v 20. stoletju.

Ves čas bo prisoten strokovni delavec Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

Spoznali boste Maribor, kot ga doslej še niste.

OPREMA

  • pisalo za izpolnjevanje delovnega lista,
  • primerna obleka in obutev,
  • obvezna maska,
  • malica, voda.

CENA

Cena dejavnosti je 4 evre, prinesete zraven.

Če ima dijak opravičljiv razlog za neudeležbo, prosimo, da to pravočasno sporočite razredniku. Za dijake, ki se dejavnosti ne bodo udeležili, bomo pripravili nadomestno dejavnost.

ZBOR

Pred Muzejem narodne osvoboditve, Ulica heroja Tomšiča 5.

Zaključili bomo pred spomeniku talcev, v bližini avtobusne in železniške postaje. Za varnost dijakov po zaključku dejavnosti ne odgovarjamo.

ODDELEK

DATUM

URA

SPREMLJEVALEC

1.ag

26. 3.

8:00 – 11:00

Raičevič

2.ag

16. 3.

8:00 – 11:00

Gajšek

3.ag

26. 3.

11:00 – 14:00

Marčič Najžar

1.ar

25. 3.

11:00 – 14:00

Kolbl

1.br

23. 3.

11:00 – 14:00

Primožič

1.cr

23. 3.

8:00 – 11:00

Klajnšek

1.dr

25. 3.

8:00 – 11:00

Rutar

1.at

17. 3.

8:00 – 11:00

Pušnik

1.bt

17. 3.

11:00 – 14:00

Tisnikar

1.ap

22. 3.

11:00 – 14:00

Papić

1.bp

19. 3.

11:00 – 14:00

Milanovič

2.ar

v aprilu (8.-9.)

8:00 – 11:00

2.br

22. 3.

8:00 – 11:00

Papić

2.cr

19. 3.

8:00 – 11:00

Kralj

2.at

18. 3.

11:00 – 14:00

Žvikart

2.bt

18. 3.

8:00 – 11:00

Majhenič

Ta dan dijaki nimate pouka.

Pripravila: Petra Marčič Najžar, Borut Breščak

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.