V tednu od 8. 3. do 12. 3. imajo pouk v šoli vse dni zaključni letniki ter dijaki vseh letnikov gimnazije, srednjih poklicnih programov in poklicno-tehniških programov.

Ostali oddelki imajo v šoli pouk prakse praviloma en dan v tednu v skladu z urnikom in navodili razrednika. Če je na dan prisotnosti v šoli na urniku športna vzgoja, jo bodo dijaki imeli v šoli.

Urnik bomo tedensko prilagajali in objavljali kateri dijaki bodo kateri teden v šoli.

Maske so v času dela v šoli ves čas obvezne za dijake in vse zaposlene. V veljavi so še vedno vsa priporočila o varnostni razdalji, umivanju ali razkuževanju rok in zračenju šolskih učilnic.

Prosimo, da starši in ostali z vsemi zaposlenimi še naprej komunicirajo po elektronski pošti. Po telefonu je možna komunikacija z administrativnimi službami (tajništvo – 02/234 19 10) v času uradnih ur med 10.00 in 12.00.