Dijaki v času pouka v šoli upoštevajo naslednja varnostna navodila:

  • V šolo smejo samo zdravi dijaki, ki nimajo znakov prehlada, ne kašljajo, nimajo vročine ipd.
  • Obvezno umivanje in ob vstopu razkuževanje rok.
  • Varnostna razdalja okrog 2 m.
  • Obvezno zračenje prostorov.
  • Vsi dijaki nosijo maske v skupnih prostorih (hodnikih, sanitarijah, telovadnici….) in v učilnicah (s tem se zmanjša tveganje okužbe in se zagotovi večja varnost za učitelje in vse dijake v razredu).
  • Športna vzgoja bo praviloma potekala zunaj.
  • V glavnem odmoru lahko dijaki šolo zapustijo.

Prosimo, da starši in ostali z vsemi zaposlenimi še naprej komunicirate po elektronski pošti. Po telefonu je možna komunikacija z administrativnimi službami (tajništvo – 02/234 19 10) v času uradnih ur med 10.00 in 12.00.