Komisija za astronomijo pri DMFA Slovenije se je, na podlagi sklepov Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, odločila, da šolsko tekmovanje iz znanja astronomije, ki je bilo napovedano za 3. december 2020, in državno tekmovanje, ki je bilo napovedano za 9. januar 2021, začasno odpove in premakne na zaenkrat še nedoločen termin v tekočem šolskem letu, ko bodo dijaki obiskovali pouk v šolah.
Nova termina šolskega in državnega tekmovanja bosta objavljena 7 dni pred izvedbo šolskega tekmovanja.
Prijava na strežniku bo do nadaljnjega odprta in se še lahko prijavite po elektronski pošti "> .
Več na spletni strani https://www.dmfa.si/Tekmovanja/As/.