V skladu z okrožnico z Ministrstva za šolstvo, šola zbira podatke o upravičenosti dijakov do toplega obroka. V času izobraževanja na daljavo topli obrok pripada upravičencem do 3. razreda otroškega dodatka oziroma 2. razreda državne štipendije. Za organizacijo in pripravo brezplačnega toplega bo poskrbela občina stalnega bivališča.

Dijaki, ki ste do obroka upravičeni in bi ga želeli koristiti, na e-naslov: ali preko klasične pošte posredujte izpolnjeno spodnjo prijavo, s katero soglašate, da šole podatke posreduje občini stalnega bivališča

Prijava na prehrano – šolanje na daljavo, obrazec