Razno

Vstop v šolo je možen izključno po predhodnem dogovoru:

 1. TAJNIŠTVO

Spričevalo / obvestilo o uspehu po jesenskem izpitnem roku dvignete v tajništvu šole od ponedeljka, 24. 8. 2020 vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 po predhodnem dogovoru. Na elektronski naslov pošljete obvestilo o datumu in uri vašega prihoda na šolo. Prejeli boste potrditev oz. predlog drugega termina za prihod na šolo. Obvezna je uporaba maske in lastnega kemičnega svinčnika.

 1. SPLOŠNA MATURA

Tajnica splošne mature je dosegljiva na e-naslovu:

 1. POKLICNA MATURA

Tajnica poklicne mature je dosegljiva na e-naslovu:  

 1. ZAKLJUČNI IZPIT

Tajnica zaključnega izpita je dosegljiva na e-naslovu:  

 1. KNJIŽNICA

Knjižničarka je dosegljiva na e-naslovu:

 1. IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

Organizatorka izrednega izobraževanja je dosegljiva na e-naslovu:

 1. SVETOVALNA SLUŽBA

Pedagoginje so dosegljive na e-naslovih:

 • (tehnik računalništva)
 • (elektrikar, računalnikar, PTI)
 • (elektrotehnik, tehniška gimnazija)
 1. ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE

Organizatorka šolske prehrane je dosegljiva na e-naslovu:  

 1. ORGANIZATOR PUD

Organizator PUD je dosegljiv na e-naslovu:  

 1. RAZREDNIKI IN UČITELJI

Dosegljivi na e-naslove.

Potrdilo o vpisu 

Vsak dijak je s spričevalom / obvestilom o uspehu prejel od razrednika tudi eno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. To potrdilo potrebujejo dijaki praviloma za študentski servis.

V skladu z navodili MIZŠ vas obveščamo, da dijaki potrdil o vpisu NE potrebujejo za:

 • subvencioniranih vozovnic (za avtobus, vlak),
 • urejanje zadev na Centrih za socialno delo (npr. štipendije, otroški dodatek),
 • urejanje zadev na ZZZS in ZPIZ,
 • štipendije, ki se urejajo v okviru Javnega sklada za štipendiranje (npr. Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice itd.).

Za navedene razloge potrdil o vpisu za prihodnje šolsko leto ne bomo izdajali. Če potrebujete potrdilo o vpisu za prihodnje šolsko leto iz drugega utemeljenega razloga (npr. urejanje otroškega dodatka v tujini, občinske štipendije), pošljite na e-naslov razredniku sporočilo, da potrebujete potrdilo o vpisu in obvezno navedite razlog. V primeru utemeljenega razloga vam bomo po e-pošti posredoval potrdilo o vpisu. Dijaki pošljete sporočilo obvezno iz šolskega (sers.si) maila ali eAsistenta.