Razno

Dragi dijaki,

posredujem vam urnik vračila in vas prosim, da ga DOSLEDNO UPOŠTEVATE .  

V knjižnico boste vstopali posamezno (obvezna uporaba maske in razkužila za roke).

Gradivo morate vrniti vsi, tudi tisti, ki boste letnik ponavljali.

Zadržite lahko le tiste učbenike, ki jih še nujno potrebujete za popravne izpite.

Zavedajte se, da je vaše vračilo nujno, kajti v nasprotnem primeru septembra ne bomo imeli na razpolago učbenikov za izposojo v novem šolskem letu.

Ob vračilu boste prejeli položnico za plačilo izposojevalnine za naslednje šolsko leto.

Od 8. 7. 2020 do 16. 8. 2020 vračilo ne bo mogoče, ker bo knjižnica zaprta.

Od 20. 8. 2020 do 28. 8. 2020 bo mogoče vrniti tisto gradivo, ki ga boste zadržali za popravne izpite, predvsem pa bo delo v knjižnici v tem času namenjeno pripravi gradiva in učbeniških kompletov za izposojo v novem šolskem letu.

Septembra, ko se boste vrnili v šolo, vračilo ne bo mogoče, kajti takrat bo delo v knjižnici namenjeno ZGOLJ izposoji novih učbeniških kompletov.

Dokler ne vrnete starih učbenikov, ne morete dobiti novih.

Če je na seznamu, ki je pred vami, morda kdo, ki nima izposojenega gradiva, je zanj to obvestilo brezpredmetno.

Seznam potrebnega gradiva, ki ga kupite sami, je objavljen na spletni strani šole.

Vaša knjižničarka, Anastazija Brkljačič