Razno
 • Kandidat pred začetkom opravljanja spomladanskega izpitnega roka mature 2020 poda enkratno izjavo (Higienska priporočila NIJZ – priloga 3) o svojem zdravstvenem stanju in se zaveže, da bo šolo nemudoma obvestil o morebitnih spremembah v času opravljanja izpitov mature. Brez te izjave kandidat ne more pristopiti k opravljanju maturitetnih izpitov.
 • Kandidati  v času izvedbe mature vstopajo (in izstopajo) v šolo  posamično na razdalji 1,5m-2m in izključno pri glavnem vhodu na Gosposvetski z zaščitno masko na obrazu.

PISNI IZPITI

 • Razpored kandidatov po izpitnih prostorih za pisne izpite bo objavljen na dan izpita ob vstopu v avlo šole na Gosposvetski na notranji strani steklenih površin levo in desno od vhodnih vrat, sedežni red pa izobešen ob  vhodu v izpitni prostor.
 • Pisni izpiti se začnejo v soboto, 30. 5. 2020 (angleščina), in zaključijo v četrtek,  11. 6. 2020 (računalništvo/elektrotehnika).
 • Zbiranje kandidatov pred izpitnim prostorom ni dovoljeno.
 • Vstop v izpitni prostor bo možen od 8.30 dalje.
 • Kandidati vstopajo v izpitne prostor s predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za izstopanje.
 • Kandidat lahko med opravljanjem izpita zaščitno masko odloži v vrečko za masko.
 • Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno izkaznico na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika izkaznico pogleda. Če bo kandidat opravljal maturo z masko na obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.
 • Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri.
 • Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.
 • Kandidati prinesejo s seboj v izpitni prostor:
  • dovoljene pripomočke za posamezni predmet (tudi slovarje za ANG/NEM),
  • osebni dokument,
  • pisalo in rezervno pisalo,
  • masko in vrečko za masko,
  • razkužilo za roke,
  • steklenico s pitno vodo.
 • Vnašanje telefonov in pametnih ur v izpitni prostor je prepovedano. Možnosti odlaganja telefonov v poseben prostor zaradi večje možnosti prenosa virusa ne bo.

USTNI IZPITI

 • Ustni izpiti se začnejo v ponedeljek, 15. 6. 2020, razporedi bodo objavljeni v četrtek, 11. 6. 2020 na notranji strani steklenih površin na levi in desni strani na vhodu v šolo. Razredniki bodo dijakom na njihove šolske elektronske  naslove dne 11. 6. 2020 poslali razporede za ustne izpite.
 • Komisije za ustne izpite bodo v spomladanskem roku PM 2020 sestavljene iz dveh učiteljev.
 • Kandidat se pri izbiri izpitnega listka le-tega ne dotakne, dokler izpitni komisiji ne potrdi njegove izbire (enkrat lahko izpitni listek zamenja).
 • 4. PREDMET: Rok za oddajo izdelka in potrebne dokumentacije mentorjem je 25. 5. 2020. Če kandidati mentorjem omenjenega do roka ne bodo oddali, se lahko zgodi, da bodo kandidati na seznamu za ustni izpit za 4. predmet, a k izpitu ne bodo mogli pristopiti, če jih bo mentor zavrnil.

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI MATURI IN PRIJAVA K JESENSKEMU IZPITNEMU ROKU PM

 • Seznanitev kandidatov z uspehom na PM bo 7. 7. 2020 v prostorih šole. Natančen čas, prostor in razpored po oddelkih bo objavljen na spletnih straneh šole, in sicer do 1. 7. 2020. Neuspešni kandidati imajo ta dan možnost prijave k jesenskemu izpitnemu roku.
 • Kandidati, ki na dan 28. 5. 2020 ne bodo izpolnjevali pogojev za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature, bodo odjavljeni od spomladanskega izpitnega roka in se morajo v primeru opravljanja poklicne mature na jesenskem izpitnem roku na PM ponovno prijaviti.
 • Zadnji rok za prijavo na jesenski izpitni rok je 8. 7. 2020.

             Za dodatna vprašanja sem na voljo po elektronski pošti: .