Razno

V šolo pridite v skladu z urnikom, ki je objavljen v Easistentu in na spletni strani SERŠ. Zaradi omejitev in prilagoditev ste razdeljeni v skupine glede na izbirne maturitetne in druge predmete. Ob prihodu upoštevajte vsa varnostna in higienska navodila.

Tehniška gimnazija (TG):

  • Dijaki se razdelite glede na izbirni maturitetni predmet
  • MAT, SLO in ANG imate vsi, vendar se tudi tam delite tako, da ne menjujete učilnice, če ste pred tem bili pri izbirnem predmetu.
  • Ure pri katerih je navedena učilnica DOM opravite na daljavo od doma.

Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in PTI:

  • Dijaki prihajate k pouku glede na izbirni predmet PM (ANG ali MAT).
  • Na enak način kot je navedeno v prvi alineji, se delite tudi pri SLO in IPR (tehniki rač.) oz. ELE (elektrotehniki), razen 4.bt, kjer ste vsi v isti skupini.
  • Ure pri katerih je navedena učilnica DOM opravite na daljavo od doma. V tem primeru ste razdeljeni glede na mentorje oz. 4. predmet PM, ki ste ga izbrali.
  • Dijaki, ki ste pri 4. predmetu za mentorja izbrali g. Dežmana in g. Kolerja, imate priprave v šoli.

Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

  • K pripravam na strokovni predmet prihajate v šolo porazdeljeni glede na mentorja, ki ste ga izbrali za zaključno nalogo pri ZI.
  • K pouku SLO pridite po skupinah, kot ste bili razdeljeni pri praktičnem pouku v 1. polletju (zgornja vrstica 1. skupina, spodnja pa 2. skupina).

Urnik za zaključne letnike