Razno
 • V šolo smete dijaki zaključnih razredov priti samo zdravi (brez vročine, znakov prehlada, kašljanja ipd.), z masko in si ob vstopu obvezno razkužite roke. Ob vsakem gibanju po šoli je obvezna uporaba maske, tudi ob uporabi WC-ja in odhodu iz šole.
 • Masko lahko snamete šele na svojem mestu v učilnici in jo pospravite v vrečko. Uporabljenih mask ne mečite v odprte koše, ki jih je v šoli največ. 
 • V šoli se lahko zadržujete samo v času priprav med 7.00 in 12.45, po vnaprejšnjem dogovoru z učiteljem pa tudi med 13.00 in 15.00.
 • Dijaki uporabljajte samo glavno stopnišče, stransko samo učitelji.
 • Dijaki po razporedu vstopajte samo v svojo učilnico na točno določen prostor.
 • Hodite po desni strani hodnika oz. desno ob pregradi.
 • Uporabljajte sanitarije samo v hodniku, kjer je učilnica.
 • Prostori se temeljito zračijo najmanj vsako uro brez prepiha.
 • Kjer so nastavljena razkužila, jih uporabljajte. Prednost ima umivanje rok v učilnicah in v sanitarijah (topla voda, milo, papirnate brisače), ki je zadosten higienski ukrep.
 • Upoštevajte pravila higiene kašlja. Ne dotikajte se obraza.
 • Dijaki hodite na 1,5 m razdalje. Posedanje na hodnikih ni dovoljeno.
 • Na vseh površinah šole ste najmanj na 1,5 m razdalje.
 • Dijaki v 20-minutnem odmoru malicajte v učilnici po prvem ali drugem bloku ur.
 • V avli, hodnikih in sanitarijah so varnostno higienski opozorilni plakati.
 • Vidno bolne bomo napotili domov v spremstvu staršev. Izolacijski prostor bo B2. Če bi se izkazalo, da ste okuženi s COVID-19, morate o tem obvezno obvestiti šolo, mi pa NIJZ, ki izvede epidemiološko preiskavo in dezinfekcijo prostorov.
 • Garderob in polnilcev telefona ni dovoljeno uporabljati.
 • Ob vhodu bosta dežurna učitelja ugotavljala prisotnost.

Dijaki s seboj prinesejo:

 • šolske potrebščine,
 • dodatna oblačila (zračenje),
 • malico, ker bo šolska kuhinja zaprta,
 • plastenko vode,
 • vrečko za uporabljeno masko,
 • učbenike iz učbeniškega sklada za vračilo (učbenike vračajo v skladu z razporedom). V Šolsko knjižnico vstopajte z zaščitno masko. Pred vstopom si razkužite roke.
 • Pred prvim vstopom v šolo, obvezno dežurnemu učitelju pri vhodu izročite podpisano Izjavo pred vstopom v šolo, ki je na naši spletni strani. (izjava polnoletnega dijaka, izjava mladoletnega dijaka)

Navodila za prihod dijakov zaključnih letnikov v šolo:

V šolo pridite v skladu z urnikom, ki je objavljen v eAsistentu in na spletni strani SERŠ. Zaradi omejitev in prilagoditev ste razdeljeni v skupine glede na izbirne maturitetne in druge predmete.

Tehniška gimnazija (TG):

 • Dijaki se razdelite glede na izbirni maturitetni predmet.
 • MAT in SLO in ANG imate vsi, vendar se tudi tam delite tako, da ne menjujete učilnice, če ste pred tem bili pri izbirnem predmetu.
 • Ure pri katerih je navedena učilnica DOM opravite na daljavo od doma.

Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in PTI:

 • Dijaki prihajate k pouku glede na izbirni predmet PM (ANG ali MAT).
 • Na enak način kot je navedeno v prvi alineji, se delite tudi pri SLO in IPR (tehniki računalništva) oz. ELE (elektrotehniki), razen 4.bt, kjer ste vsi v isti skupini.
 • Ure pri katerih je navedena učilnica DOM opravite na daljavo od doma. V tem primeru ste razdeljeni glede na mentorje oz. 4. predmet PM, ki ste ga izbrali.
 • Dijaki, ki ste pri 4. predmetu za mentorja izbrali g. Dežmana in g. Kolerja imate priprave v šoli.

Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

 • K pripravam na strokovni predmet prihajate v šolo porazdeljeni glede na mentorja, ki ste ga izbrali za zaključno nalogo pri ZI.
 • K pouku SLO pridite po skupinah, kot ste bili razdeljeni pri praktičnem pouku v 1. Polletju (zgornja vrstica 1. skupina, spodnja pa 2. skupina).

Smetanova 6:


odelek

učilnice
4.ar
E02 – dijaki, ki imajo na maturi MAT
M05 – dijaki, ki imajo na maturi ANG
4.br
C02 – dijaki, ki imajo na maturi MAT
N09 – dijaki, ki imajo na maturi ANG
4.cr
C08 – dijaki, ki imajo na maturi ANG
E06 in M8 – dijaki, ki imajo na maturi MAT
2.d
L11
3.ap
E08, C13, C07, N11, N05

Gosposvetska 9:

oddelek
učilnica
4.ag
N01, L01, K04, K06, L08,
4.at
M01, C04, E04
4.bt
N03, L03
3.bp
N07, E07, M03, M10