Razno

MIZŠ je s sprejetjem novega šolskega koledarja določilo, da se dijakom zaključnih letnikov doda izpitni rok za opravljanje popravnih izpitov. Izpitni rok bo potekal 27. in 28. 5. 2020. Dijak lahko v tem roku opravlja EN popravni izpit. Če dijak izpit opravi in s tem uspešno zaključi letnik, lahko pristopi k spomladanskemu roku mature in zaključnega izpita.

Okrožnica MIZŠ