Razno

Spoštovani starši,

od ponedeljka, 16. 3. 2020, poteka učenje na daljavo in radi bi spodbudili dijake, ki  so manj odzivni in vas seznanili s pomenom učenja na daljavo. Kot kaže bo trajalo dlje, kot smo sprva pričakovali.

Verjamemo, da je učenje in poučevanje na daljavo za vse nas velik izziv, vsekakor pa to niso počitnice, kot lahko sklepam po odzivnosti nekaterih dijakov. Trenutno je glede na podatke, ki jih dnevno dobivamo, odzivnih približno 2/3 dijakov. 1/3 se ne odziva in ne oddaja dokazov učenja (naloge, slike nalog …) v različne SU in kanale. Če je razlog tehnične narave, takoj sporočite razredniku, ki bo pomagal dijakom vključiti se v učni proces. Zavedati se je namreč treba, da se z vsakim dnem nesodelovanja in neopravljanja šolskih obveznosti, naloge in nepredelana snov kopičita. Na drugi strani pa smo se dogovorili, da z nalogami ne gre pretiravati in da naj bo poudarek na zmernosti (kolikor bi dijaki zmogli pri pouku v živo) in ključnih vsebinah. Če gre za nerazumevanje snovi, je zelo dobrodošla medvrstniška pomoč, dijakom pa so na morebitna vprašanja dnevno na voljo učitelji.

Ker bo delo na daljavo trajalo več kot dva tedna, bo del ocen predvidoma pridobljen s sodelovanja na daljavo. Učitelji sodelujejo z dijaki preko različnih komunikacijskih kanalov: v eAsistentu, spletni učilnici (moodle, eAsistent.googlova spletna učilinca), MS Teamsu, preko e-pošte, aplikacije Strava (ŠVZ) ipd. Vsi dijaki so na začetku leta dobili gesla za dostop. Če dijak katerega od gesel nima, se naj obrne na razrednika, ki mu bo pomagal. Pri načrtovanju dela poskušamo upoštevati, da nimajo prav vsi dijaki lastnih računalnikov, da jih morajo deliti s sorojenci ali starši, ki delajo na daljavo. Ob tem je bilo v prvem tednu zaradi preobremenjenosti sistemov in strežnikov veliko tehničnih težav in je bil dostop precej moten. Sedaj se zadeve normalizirajo in je tega vedno manj. Aktivnosti, ki jih prejemajo dijaki od učiteljev so različne: nekatere ne zahtevajo veliko časa za računalnikom ali na telefonu, pač pa, da si preberejo izbrane vsebine v učbeniku ali delovnem zvezku, kjer rešijo tudi nekatere naloge, naredijo kakšen povzetek ali miselni vzorec. Pri nekaterih predmetih, modulih, predvsem strokovnih, dijaki nimajo učenikov ali delovnih zvezkov. Na drugi strani pa so nekatere aktivnosti, pri katerih dijaki potrebujejo nekoliko več časa na računalniku oz. mobitelu, npr. za reševanje in oddajanje kakšnih nalog pri praksi, dostopanje do učnih gradiv ali sodelovanju pri predavanjih v živo preko Teamsa. Tudi nekateri razredniki že izvajajo razredne ure ter razgovore z dijaki preko Teamsa ali drugih orodij za videoprenose, na tak način pa je dijakom dosegljiva tudi svetovalna služba.

V primeru neodzivnosti dijaka je šola dala jasna navodila:

  • učitelj poskusi vzpostaviti kontakt z dijakom, če je le-ta nekaj dni neodziven,
  • če se dijak kljub temu ne oglasi, obvesti o tem razrednika,
  • razrednik o tem obvesti starše in povpraša za razlog.

Če bi bil razlog za neodzivnost bolezen dijaka, vas vljudno prosim, da razrednika o tem takoj obvestite, kot ste to počeli doslej, razrednik pa bo o tem obvestila učiteljski zbor. Sporočite tudi, ko je dijak ponovno zmožen učenja na daljavo. Čeprav se zavedamo, da so to težki časi za celotno družbo, je naše sodelovanje in komunikacija ključnega pomena. Vi ste naša podaljšana roka, povprašajte vaše otroke dnevno, kako jim gre, naj vam pokažejo, kaj počnejo. Z odgovorom na vprašanje Kaj si se danes učil? Nič takega/Nič posebnega se kot starši ne zadovoljite. Pomembno je, da se tudi naši otroci zavedo, da lahko k dobrim odnosom in normalizaciji razmer veliko prispevajo tudi sami s tem, ko prevzamejo odgovornost za lastno učenje. Njihov dan mora imeti določeno strukturo, ki jo imel tudi sicer, ko morali nekateri zelo zgodaj vstati, da so prišli v šolo. Jasno je, da si sedaj lahko privoščijo kakšno uro daljši spanec, a to ne pomeni, da prespijo pol dneva. Predlagamo, da imajo dijaki še posebej v teh časih strukturiran dan, kjer si načrtujejo kdaj bodo delali za šolo, kdaj bodo imeli oddih (seveda doma), imajo pa tudi zadolžitve v gospodinjstvu in tako prispevajo k razbremenitvi staršev. Z vašimi otroki preživite čim bolj kakovosten družinski čas, motivirajte jih, da si vzamejo čas tudi za rekreacijo in sprostitev.

V dani preizkušnji smo vsi učenci, otroke pa lahko skupaj učimo odgovornosti, prilagajanja in strpnosti.

Želimo vam vse dobro v upanju, da se čim prej spet vidimo v živo. Pazite nase in ostanite zdravi.

Pedagoški kolektiv SERŠ