Zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID19 bo na podlagi sklepa vlade RS 18100-7720207/2 in odredbe Ministrstva za zdravje šola od 16. do 29. 3. 2020 zaprta. Dijaki ostanete doma.

Šola je zaprta tudi za izobraževanje odraslih.

Za dijake, ki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcih, se to usposabljanje prekine. Tudi ti dijaki ostanete doma. Dijaki 4-letnih programov, ki so na krajšem PUDu, boste imeli v  tem času pouk na daljavo. Spremljajte urnik v eAsistentu. Vaš PUD se bo prestavil.

Del pouka bo potekal na daljavo, del učenja pa s pomočjo učbenikom, delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih boste našli v elektronskih medijih (spletne učilnice, eAsistent, serseva elektronska pošta). Redno spremljajte obvestila šole saj se lahko zaprtje šole za pedagoški proces tudi podaljša.

Okrožnica za dijake