Razno

Sodelujete lahko:

»Bookworms« (Mladinska knjiga)

 • spletno bralno tekmovanje v sistemu DMFA;
 • čas tekmovanja izberete z mentorjem; dostop do testov od decembra 2019 do marca 2020;
  tekmovanje bomo izvedli 11. 3. ob 7:10 v M5
 • priznanja in nagrade: izlet v London in/ali knjige.

IN/ALI

»EPI Reading Badge« (DZS)

 • tekmovanje poteka od 2. 3. do 6. 3. 2020;
  tekmovanje bomo izvedli 4. 3. ob 7:10 v M5
 • priznanje prejmete ob koncu šolskega leta;
 • nagrado prejmete pri učitelju tujega jezika po dogovoru;
 • izbira težavnosti: preberete 1 ali 2 ali 3 knjižice – testi za vsak naslov posebej.

Glavna organizatorja in podrobnejše informacije: Mladinska knjiga in Državna založba Slovenije.

Več informacij in prijave do 6. 1. 2020: .