Razno

Paloma razpisuje možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcu za šolsko leto 2019/20. Prakse, ki jih bodo lahko zagotovili, bodo odvisne predvsem od števila prijav in razpoložljivosti mentorjev za posamezna področja.

Dijake SERŠ-a vabijo, da jim posredujejo vlogo za opravljanje praktičnega usposabljanja do 20. 9. 2019 v kadrovsko službo

Dijaki v vlogi navedejo, v katerem izobraževalnem programu se šolajo, število ur prakse in časovni razpored poteka prakse (npr. vsak dan/x tednov ali mesecev, 1x tedensko ipd.) ter svoje kontakte (naslov, e-mail, tel.št.).

Za vse informacije se lahko obrnejo na sodelavko Jožico Ferk, tel. 02 645 7 132.