Dva razpisa za štipendiranje MO Maribor

MO Maribor je objavila dva razpisa za štipendiranje za dijake s stalnim prebivališčem v MO Maribor: Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov Mestne Občine Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 – razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni povezavi  http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=17043 Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestne občine Maribor za šolsko…