Razno

Maribor, ki ga v okviru projekta EPM Maribor 2013 v Mreži Evropskih prestolnic mladih zastopa MKC Maribor, je skupaj s sorodnimi organizacijami pridobil finančno podporo za projekt Com’On Europe – evropska platforma za participatorni proračun za mlade.

V projekt se vključuje tudi naša šola s sodelovanjem na delavnicah, ki bodo potekale 2. aprila 2019 v okviru modulov podjetništvo in oblikovanje. 

Cilj projekta Com’On Europe je:

– prispevati k izboljšanju participacije mladih v lokalnem okolju

– vpeti mlade v sprejemanje odločitev za porabo javnih sredstev

– naučiti mlade, da svoje ideje ustrezno artikulirajo in jih tako lažje uresničijo