Erasmus 2018-19Razno

V okviru evropskega programa Erasmus+ smo gostili tri učitelje računalništva iz Litve. Prihajajo  iz računalniške šole v Kauni in so se v okviru programa izobraževanja učiteljev odločili obiskati slovenska računalniška podjetja ter našo šolo. V sodelovanju z agencijo SIMO EXPERIENCE iz Murske Sobote, ki deluje tudi v Mariboru, so gostujoči učitelji na naši šoli dva dni prisostvovali pouku različnih računalniških vsebin in z vodji praktičnega usposabljanja izmenjali izkušnje sodelovanja šol z lokalnimi podjetji.

Gostujoči učitelji so 13. in 14. marca sodelovali z osmimi učitelji naše šole, ki poučujejo različne računalniške vsebine, in sicer omrežja, programiranje, vzdrževanje informacijske opreme, mobilne aplikacije in robotiko. Pogovarjali so se tudi z dijaki in izmenjali strokovne izkušnje. Tako za učitelje kot dijake je bila tovrstna izkušnja nekaj novega, saj so tuji učitelji hospitirali učiteljem SERŠ-a v okviru evropskega programa Erasmus+.

Skupaj z ravnateljico smo izmenjali informacije o življenju in delu v šoli pri nas ter na njihovi šoli v Litvi. Ugotovili smo, da se metode poučevanja in učenja, učna oprema in orodja bistveno ne razlikujeta. Prav tako imamo enako število dijakov pri pouku teorije in prakse, razporeditev ur je podobna. Novost za slovensko šolo pa je ta, da učitelji praktičnega pouka v Kauni dijakom sami poiščejo ustrezne delodajalce, kjer le-ti opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD).

V času obiska sta gostujoče učitelje spremljala dijaka zaključnega letnika programa PTI Blaž Kavčič Vogrin in Matej Zupanc Vajda.

Udeleženci so za svoje delo prejeli potrdilo o mednarodnem sodelovanju.